USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

dinsdag, 16 augustus 2016

Terug naar overzicht

Schorsing én ontslag te veel van het goede

Schorsing én ontslag te veel van het goede

Mag schorsing zonder loon bij wijze van straf gevolgd worden door ontslag? Rechtbank Rotterdam heeft op 8 augustus 2016 een uitspraak gedaan over de vraag of na schorsing (op non actiefstelling) van een werknemer, zonder behoud van salaris, de werkgever alsnog kan overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een beroep op verwijtbaar gedrag en verstoorde verhoudingen.


Raad van Commissarissen

Onze advocaat ontslagrecht te Amsterdam licht toe hoe de rechtbank tot deze uitspraak is gekomen. De werknemer was parttime werkzaam bij RTV Rijnmond in de functie van redacteur/verslaggever/radiopresentator. Hij had een e-mail gestuurd waarin hij kritiek had op salaris en de ontvangen bonussen van de directeur. Daarop werd hij onderhouden door de Raad van Commissarissen, die vond dat de toonzetting van de emails de arbeidsverhouding zouden hebben verstoord. Vervolgens stuurde de werknemer een e-mail aan allen die werkzaam zijn bij RTV Rijnmond met kritiek op de afscheid nemende directeur.

Schorsing werknemer

Daarop is hij met onmiddellijke ingang zonder salaris geschorst. Kort daarop werd hem meegedeeld dat RTV Rijnmond de arbeidsovereenkomst met hem wenst te beëindigen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

De rechtbank oordeelde dat tussen de raad van commissarissen en werknemer geen arbeidsrechtelijke verhouding bestaat. Een waarschuwing van de raad van commissarissen kan niet worden gezien als een waarschuwing gegeven in het kader van de gezagsverhouding omdat de dagelijkse leiding in handen is van de directeur. Volgens de rechtbank staat het de raad van commissarissen niet vrij om sancties aan een werknemer op te leggen of daarmee te dreigen.

Verwijtbaar

Weliswaar kan een arbeidsovereenkomst worden ontbonden wanneer van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, maar de verzonden e-mails waren niet dermate verwijtbaar dat tot tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst moest worden gekomen, temeer omdat de werknemer voor dat verwijtbare gedrag al was gestraft: hij was geschorst en zijn salaris is twee weken ingehouden.

CAO

Uit de cao volgt dat bij op non-actiefstelling zonder salaris niet ook nog een beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan volgen. Anders zou sprake zijn van een dubbele sanctie ten aanzien van hetzelfde verwijtbare gedrag, namelijk schorsing met inhouding van salaris én beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Dat druist naar het oordeel van de kantonrechter in tegen de wijze van sanctionering in het arbeidsrecht en ook tegen de bedoeling van de cao.

Verwijtbaar handelen

De verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen werd om die reden afgewezen.

De verzochte opheffing van de schorsing werd toegewezen evenals de verzochte tewerkstelling. Wel werd de sanctie van een schorsing met gedeeltelijke inhouding van salaris gedurende twee weken terecht geacht.

Conclusie is dat er bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst goed moet worden gekeken naar de cao, als er eerder is besloten tot schorsing zonder salaris. Als de werknemer daardoor al voldoende is gestraft, kan het zijn dat de daarop volgende verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen.

Bron: WitloxSnijders Advocaten

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.