USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Transitievergoeding

Naast de gewijzigde ontslagprocedure bent u een transitievergoeding verschuldigd aan werknemers die ten minste twee jaar in dienst zijn. Deze vergoeding kan gebruikt worden voor omscholing. Kleine bedrijven krijgen een overgangstermijn tot 2020 en mogen een lagere vergoeding betalen indien zij personeel moet laten gaan door een slechte financiële situatie.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding als een werknemer wordt ontslagen wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000,- , of één jaarsalaris, als dat hoger is. Berekening van aantal dienstjaren Een transitievergoeding wordt alleen berekend over hele periodes van 6 maanden van uw arbeidsovereenkomst.

De hoofdregel is:

 • 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst; 
 • En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.

Transitievergoeding in termijnen

Kan de werkgever de transitievergoeding niet in 1 keer betalen omdat dit de bedrijfsvoering schaadt? Dan kan de werkgever die in termijnen betalen. U kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Geen recht op een transitievergoeding bij ontslag In de volgende gevallen heeft u geen recht op een transitievergoeding:

 • u bent korter dan 2 jaar in dienst geweest; 
 • u bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf; 
 • bij uw ontslag bent u nog geen 18 jaar bent en u heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt; 
 • u bent ontslagen omdat u de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; 
 • uw werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever; 
 • in uw cao is een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen.

Aanvullende vergoeding bovenop transitievergoeding

 • Is uw ontslag ernstig te verwijten aan uw werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.
 • Bent u korter dan 2 jaar in dienst geweest bij uw werkgever? Dan maakt u geen aanspraak op een transitievergoeding bij ontslag. Wel kan de rechter ook in dat geval een vergoeding toekennen. Uw ontslag moet uw werkgever ernstig te verwijten zijn.

Berekenen van maandsalaris

Voor de berekening van de transitievergoeding moet ook het bruto maandsalaris worden berekend. Het bruto maandsalaris is het bruto uurloon vermenigvuldigd met de arbeidsduur per maand. Dit geldt voor contracten met een vast aantal uren. Is er sprake van een oproepcontract? Dan wordt het bruto uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde arbeidsduur per maand. Bestaat een deel van het loon uit stukloon of provisie? Dan geldt het gemiddeld dat de werknemer hiervan per maand heeft ontvangen. Hierbij moet de vakantiebijslag en de gvaste eindejaarsuitkering worden opgeteld. Als ze van toepassing zijn worden de volgende vormen van salaris in de berekening meegeteld:

 • ploegentoeslagen; 
 • overwerkvergoedingen; 
 • bonussen; 
 • winstuitkeringen; 
 • variabele eindejaarsuitkeringen.

Aftrek van kosten voor scholing, outplacement

Kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met het oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Heeft een werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst kosten gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie te bevorderen? Dan kunnen ook deze in mindering worden gebracht.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.