USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Arbeidsdeskundig adviesgesprek

Wanneer van toepassing?

Tussen de eerste ziektedag en de zesde maand van de Wet verbetering Poortwachterperiode.

Productomschrijving

De werkgever op de juiste wijze en in de breedste zin van het woord voorlichten en adviseren, voor wat betreft de rechten en plichten van zowel de werkgever, de werknemer als de arbo-arts in de Wet Verbetering Poortwachterperiode. Met name het geven van richtinggevende suggesties. Nevendoel: voorkomen van een UWV-loonsanctie (maximaal het gehele 3e ziektejaar extra loondoorbetaling)

Wat is dit adviesgesprek niet?

Dit adviesgesprek is géén arbeidsdeskundig onderzoek vanuit de vraag of het 1e of het 2e spoor is aangewezen. En u blijft zelf de casemanager. Uiteraard hebt u als werkgever, meestal bij de overgang van het 1e naar het 2e Ziektejaar op het zogenaamde ‘opschudmoment’, de mogelijkheid van zo’n neutraal lees objectief arbeidsdeskundig onderzoek. Dit onderzoek kan door een arbeidsdeskundige van een arbodienst of soortgelijke organisatie, niet zijnde een reintegratiebedrijf zoals USG Restart, worden uitgevoerd.

Wat is dit adviesgesprek wel?

De arbeidsdeskundige van USG Restart wil, ter voorkoming van belangenverstrengeling, zich slechts beperken tot aanbevelingen in een vroegtijdig stadium van de WVP-periode. Zodoende kunt u in het begin al met weloverwogen adviezen op maat, de juiste stappen nemen. Het is inmiddels na jaren ervaring in deze materie (invoeringdatum WVP:1 april 2002) bij ons bekend dat ieder ziektegeval op zichzelf staat, alsmaar complexer wordt en een juiste benadering vraagt. Een benadering die enerzijds recht doet aan de belangen van iedere betrokkene, maar bovendien in de 21e maand het UWV gunstig stemt met betrekking tot de Poortwachtertoets. Een negatieve toets houdt in: uitstel van de WIA beoordeling en doorbetalen!

Op welke wijze

Gesprek met de werkgever (P&O/manager en/of leidinggevende). Eventueel naast adviezen een werkplekbeoordeling en voorstellen over mogelijke aanpassingen in de organisatie van het werk, dan wel een werkaanpassing in de vorm van een werkvoorziening die veelal door het UWV kan worden bekostigd.

Resultaat

Een vroegtijdig op maat gesneden advies/oplossing om de WvP in al haar facetten op de juiste voorgeschreven wijze te volgen en te voorkomen dat in een later stadium de werkgever geconfronteerd wordt met een loonsanctie van het UWV. Grofweg een schadelast van € ….,- (salariskosten inclusief werkgeverslasten en vervangingskosten). Daarnaast waarschijnlijk een getroebleerde arbeidsrelatie met de zieke werknemer. Was de reden van uitval geen conflict, dan zou het dat geleidelijk wel kunnen worden.

Kosten

Dit adviesgesprek kost u € 350,- excl. BTW.
N.B. Indien in een later stadium door een arbeidsdeskundig onderzoek van de arbodienst een re-integratie tweede spoortraject wordt geadviseerd, dan is dit bemiddelingstraject bij USG Restart in opdracht onder te brengen. In dat geval zal bovenvermelde factuur in mindering op de trajectkosten worden gebracht. Kortom, adviezen en aanbevelingen rijker en géén extra kosten!

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.