USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

1e jaarevaluatie

Wanneer de werknemer één jaar ziek is, dan bespreekt u met hem hoe de re-integratie tot dan toe is gegaan. Dit is meestal ook het zogenaamde ‘opschudmoment’ om te bespreken of de juiste stappen zijn gezet en wat er nog moet volgen.

Meestal is deze evaluatie het moment om een arbeidsdeskundig onderzoek door de arbeidsdeskundige van de arbodienst te laten verrichten. Dit is geen wettelijke plicht, maar de afgelopen jaren weegt het UWV dit mee bij de eindbeoordeling van de Poortwachtertoets. De Functionele Mogelijkheden Lijst van de arboarts is leidend. Zo’n onderzoek met rapportage gaat in op de volgende vragen:

 • Is het eigen werk geschikt?
 • Geschikt te maken?
 • Is ander passend werk bij de eigen werkgever toegankelijk en voorhanden? Zo nee, dan zal met de belastbaarheid in de hand, een tweede spoortraject zo snel als mogelijk is moeten worden ingezet. Een re-integratiebedrijf kan daarvoor worden ingehuurd.

Aandachtspunten

 • Wacht niet te lang met het laten verrichten van een dergelijk onderzoek. Klik hier voor het arbeidsdeskundig onderzoek door de arbo.
 • Als het overduidelijk is dat in een vroeg stadium al door de arboarts kan worden gezegd dat momenteel het eigen werk niet meer toegankelijk is en de verwachting is dat dit ook niet zal veranderen, dan moet op willekeurig welk moment dan ook met spoed een tweede spoortraject worden gestart. Laat dan wel vaststellen dat er ook geen andere mogelijkheden intern zijn (eerste spoor), bij voorkeur door een eerdergenoemd arbeidsdeskundig onderzoek
 • Een eerstejaarsevaluatie kan het moment zijn om het UWV met een Deskundigen Oordeel te benaderen met de vraag of de onderliggende stukken van het voorgaande jaar en de plannen voor het nog komende WVP-jaar door het UWV worden goed gevonden. Zo weet u en uw werknemer waar u aan toe bent. Doorgaan op dezelfde weg of repareren.
 • Zet de afspraken van de evaluatie in een Bijstelling plan van aanpak en geef een kopie van alle documenten aan de werknemer, die dat later nodig heeft voor de WIA-aanvraag.
 • Besloten kan worden om een tweede spoortraject op te starten met behulp van een re-integratiebedrijf. Een traject bij USG Restart begint altijd met een driegesprek. In dit gesprek met werkgever, werknemer en de mobiliteitscoach komen alle aspecten aan bod die een tweede spoortraject kan laten slagen. Het resultaat is ‘overeenstemming’. Klik hier voor meer informatie over het driegesprek.
 • Registratieplicht werkgevers voor uitlenen arbeidskrachten.
 • Een re-integratiecoach of mobiliteitscoach zal altijd in het begin van een traject uitleg geven over de te verwachten WIA-beoordeling en de uitkomsten daarvan. Mocht er geen WIA-uitkering volgen dan is de werknemer op de WW aangewezen. Klik hier om de duur van de WW te berekenen;
 • Als in een tweede spoortraject een werkgever is gevonden zal deze bereidwillig zijn als eerst wordt uitgeprobeerd. Dit kan door middel van een zogenaamde Proefplaatsing WvP. Een maand zou voldoende moeten zijn om daarna in detacheren over te gaan. 
 • Hoe en waarom detacheren.
 • Als uw zieke werknemer een bepaalde tijd dienstverband heeft en de re-integratiekosten zijn gelet op het moment van de aanvang van het tweede spoor tot aan einde dienstverband navenant te hoog dan zou het UWV in de kosten van re-integratie kunnen participeren. Dit heet een participatieverzoek, klik hier om een participatieverzoek te downloaden.
 • Stel dat uw werknemer halsstarrig blijft weigeren aan zijn re-integratie mee te werken, ondanks de opvatting van de arboarts en het Deskundigen Oordeel van het UWV. Beide instanties hebben zich uitgesproken en oordelen in uw lijn. U staat dan niets anders te doen dan het proces van een loonsanctie te volgen. 
 • Wilt u weten met welke leidraad het UWV de Poortwachtertoets vóór de WIA beoordeling in de 22e maand vorm geeft? Klik hier voor de Werkwijzer Re-integratieverslag Poortwachtertoets 2011.
 • De werknemer kan zich zelfstandig oriënteren op zijn persoonlijke beroeps- en arbeidsmogelijkheden door middel van de FIT-test. Dit is een online loopbaaninstrument met een begeleidersmodule, waardoor de coach direct feedback kan geven en gezamenlijk kan worden gekeken naar concrete mogelijkheden en alternatieven.

Bijlagen

Voorkom loondoorbetaling 3e ziektejaar

Contact WVP-tracéLaat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.