USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Aandachtspunten werkgever

 • Zorg voor een inzichtelijk, transparant opgebouwd dossier. Bij voorkeur volgens een tijdspad; 
 • Beschouw de 1e jaarevaluatie als een belangrijk keuzemoment met betrekking tot de re-integratie-inspanning binnen of buiten de eigen onderneming;
 • Gebruik zo nodig - rond de eerste jaarevaluatie - de mogelijkheid tot het aanvragen van een UWV Deskundigen Oordeel;
 • Ondanks het falen van de arbodienst of andere adviseurs, blijft de werkgever verantwoordelijk. Wellicht is een ‘second opinion’ bij een andere arboarts of arbodienst aan te bevelen;
 • Wees een kritische gesprekspartner voor uw arbodienst;
 • Laat geen onnodige tijd verloren gaan ten aanzien van de te nemen stappen en adviezen;
 • Het niet meewerken van de werknemer aan zijn/haar re-integratie, is geen deugdelijke grond voor het nalaten van activiteiten. Van de werkgever wordt verwacht dat hij in zo’n geval maatregelen neemt. Na de schriftelijke eerste waarschuwing de loondoorbetaling stoppen en in het uiterste geval het dienstverband beëindigen.
 • Voor het gehele traject geldt dat bij een verschil van inzicht over de re-integratie een Deskundigen Oordeel door zowel de werkgever als de werknemer bij het UWV kan worden aangevraagd. Het doel is doorgaans, door deze interventie, de vastgelopen re-integratie weer vlot te trekken.
 • Als voor het tweede spoor gekozen wordt (buiten organisatie op zoek naar werk), dient dit een adequaat traject te zijn. Een re-integratie tweede spoor starten, ontslaat de werkgever niet van de plicht om tegelijkertijd het eerste spoor te blijven checken. De belastbaarheid van de werknemer kan namelijk wijzigen, of een vacature kan zich aandienen, waar de werknemer wél op past;
 • Afhankelijk van de situatie en een tijdige start van het tweede spoor wordt deze check voordat de WIA beoordeling plaatsvindt door het UWV met een Poortwachtertoets onderzocht.
 • Als bij de WIA-beoordeling blijkt dat herstel voor het eigen werk binnen zes maanden te verwachten is, kan er nog geen ontslag volgen. Uw werknemer zal dan tijdelijk een uitkering kunnen krijgen.


Voorkom loondoorbetaling 3e ziektejaar

Contact WVP-tracéLaat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.