USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Arbeidsdeskundig advies

Met arbeidsdeskundig advies wordt de werkgever op de juiste wijze en in de breedste zin van het woord voorgelicht en geadviseerd over de Wet verbetering Poortwachterperiode. De werkgever wordt hiermee gewezen op de rechten en plichten van de werkgever zelf, de werknemer én de arbo-arts. Ook ontvangt de werkgever richtinggevende suggesties. Hiermee wordt loondoorbetaling voorkomen tot maximaal een derde ziektejaar.

Wat is dit adviesgesprek niet

Dit adviesgesprek is géén arbeidsdeskundig onderzoek vanuit de vraag of het 1e of het 2e spoor is aangewezen. En u blijft zelf de casemanager. Uiteraard hebt u als werkgever, meestal bij de overgang van het eerste naar het tweede ziektejaar op het zogenaamde ‘opschudmoment’, de mogelijkheid van zo’n neutraal lees objectief arbeidsdeskundig onderzoek. Dit onderzoek kan door een arbeidsdeskundige van een arbodienst of soortgelijke organisatie, niet zijnde een re-integratiebedrijf zoals USG Restart, worden uitgevoerd.

Wat is dit adviesgesprek wel

De arbeidsdeskundige van USG Restart wil, ter voorkoming van belangenverstrengeling, zich slechts beperken tot aanbevelingen in een vroegtijdig stadium van de WVP-periode. Zodoende kunt u in het begin al met weloverwogen adviezen op maat, de juiste stappen nemen.

Het is inmiddels na jaren ervaring bekend dat ieder ziektegeval op zichzelf staat, alsmaar complexer wordt en een juiste benadering vraagt. Een benadering die enerzijds recht doet aan de belangen van iedere betrokkene, maar bovendien in de 21e maand het UWV gunstig stemt met betrekking tot de Poortwachtertoets. Een negatieve toets houdt in: uitstel van de WIA-beoordeling en doorbetalen!

Op welke wijze

Gesprek met de werkgever (P&O / manager en of leidinggevende). Eventueel naast adviezen een werkplekbeoordeling en voorstellen over mogelijke aanpassingen in de organisatie van het werk, dan wel een werkaanpassing in de vorm van een werkvoorziening die veelal door het UWV kan worden bekostigd.

Resultaat

Een vroegtijdig op maat gesneden advies/oplossing om de WVP in al haar facetten op de juiste voorgeschreven wijze te volgen en te voorkomen dat in een later stadium de werkgever geconfronteerd wordt met een loonsanctie van het UWV. Met andere woorden zoals eerder opgemerkt, een loondoorbetalingverplichting van het derde ziektejaar.

Grofweg een schadelast van € ….…,- (salariskosten incl. werkgeverslasten en vervangingskosten, zelf invullen), met daarnaast waarschijnlijk een getroebleerde arbeidsrelatie met de zieke werknemer. Was de reden van uitval geen conflict, dan zou het dat geleidelijk wel kunnen worden.


Voorkom loondoorbetaling

ContactLaat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.