USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Driegesprek

Doordat werkgevers en re-integratiebedrijven steeds vaker met zeer complexe situaties in de WVP/trajecten worden geconfronteerd is het zinvol gebleken om vóór de intake plaatsvindt, met de werkgever (opdrachtgever) én de werknemer een ‘zakelijk’ driegesprek te arrangeren. De intake kan dan aansluitend bij de werkgever worden afgenomen.

Aandachtspunten, gespreksonderwerpen en adviezen tijdens het driegesprek

De mobiliteitscoach van USG Restart laat de volgende onderwerpen aan bod komen in het driegesprek, zodat het traject op de juiste manier van start gaat. Op deze wijze zullen van meet af aan de drie partijen volledig op de hoogte zijn van de rechten, de verplichtingen en de mogelijkheden die tijdens het traject zo belangrijk zijn. Onduidelijkheden worden weggenomen en daarmee zal de slagingskans toenemen. Wanneer deze zaken in de vorm van advisering zijn besproken, kan de opdrachtformulering door de werkgever worden gegeven. Een formulering waarnaar dan te allen tijde kan worden terugverwezen, indien zich stagnaties of belemmeringen in welke zin dan ook zich voordoen.

 • De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) is onontbeerlijk om de intake te kunnen doen. Hoe kan anders de ‘passendheid’ van ander werk worden beoordeeld?
 • Indien een Arbeidskundig rapport door de Arbo-dienst is geschreven en de FML is daarin aangehaald, dan is die voldoende.
 • Belangrijk gedeelte in de FML, naast alle andere, is de belastbaarheid in uren per dag en per week. 
 • Is er een (actueel) Plan van Aanpak? Is deze van handtekeningen voorzien? (overeenstemming!)
 • Is er al eerder een Deskundigen Oordeel aangevraagd? Wat was de aanbeveling? Hoe is daar mee omgegaan? 
 • Lopende het traject kan aan een of beide partijen worden geadviseerd om een Deskundigen Oordeel bij het UWV aan te vragen om zo voor eenieder duidelijkheid te krijgen, of een mogelijk impasse weg te nemen. 
 • De werkgever blijft óók tijdens het 2e spoor kijken naar oplossingen intern (1e Spoor). 
 • Een onbetaalde tijdelijke proefplaatsing bij een andere werkgever is een middel bij uitstek, om de belastbaarheid in de realiteit te toetsen. 
 • Vanaf de eerste dag van het traject stelt USG Restart zich op het standpunt dat de inzet van instrumenten of diensten géén remmende werking mag hebben op de sollicitatieactiviteiten.
 • De werknemer maar óók de werkgever zullen moeten meewerken aan detachering als intern geen werk voorhanden is. De Detacheringtoolkit van het UWV is de leidraad. Want voor een nieuwe werkgever is de No Riskpolis pas na 24 maanden WVP toepasbaar! 
 • Arbeidstherapie is een geaccepteerd re-integratiemiddel voor het UWV.
  • niet vrijblijvend 
  • in overleg met Arbo-arts uitproberen 
  • duidelijkheid geven over belastbaarheid 
  • vastleggen van de duur en de taken 
  • vastleggen of het hier gaat om een duurzame situatie. 
  • enkele dagen/enkele weken (maximaal 4 weken volgens UWV en expertisecentrum participatie Stecr) daarna loonwaarde aan verbinden.
 • Indien een schadeletseladvocaat bij een case betrokken is (bedrijfsongeval) vraag dan toestemming om met deze functionaris te kunnen overleggen. Je streeft beiden hetzelfde doel na: optimale kansen
  benutten en een duurzame plaatsing realiseren! 
 • Het is altijd noodzakelijk aan dossiervorming te doen, of het nu negatief of positief is. 
 • Alles vastleggen en kunnen overleggen, geeft de minste ruis. 
 • Voor UWV is een re-integratie na 24 maanden WVP geslaagd, als de werknemer minstens 65% van zijn laatst verdiende salaris in passende arbeid verdient.
 • Het UWV is van mening dat een re-integratietraject minimaal 12 maanden zou moeten duren. Deze duur is uiteraard afhankelijk van het moment waarop binnen de WVP periode met een dergelijk traject kan worden gestart. Als het ondanks de maximale inzet van de werkgever en USG Restart niet is gelukt een duurzame plaatsing na 24 maanden WVP te realiseren, dan zal het UWV de werkgever dáárvoor niet sanctioneren. 
 • Eindresultaat na het driegesprek: een opdracht die helder is en waar ieder zich aan heeft te houden. Dit vermindert mogelijke frustraties en draagt bij aan een sneller proces.
annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.