USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

1e ziektedag

De Wet verbetering Poortwachter (WVP) regelt de rechten en plichten van zieke werknemers en de betrokken werkgevers en arbodiensten in de twee ziektejaren. Waaraan moet een zieke werknemer op grond van de WVP voldoen en waarop kan hij aanspraak maken?

De WVP werd ingevoerd om te bevorderen dat degenen die daadwerkelijk invloed hebben op de werkhervatting van de zieke werknemer zich hiervoor optimaal inzetten. Van de werknemer en de werkgever wordt verwacht dat zij zo snel mogelijk samenwerken aan werkhervatting van de zieke werknemer. Het ligt voor de hand dat er eerst gezocht wordt naar mogelijkheden om terug te keren naar het eigen (aangepast) werk (1). Als dit niet lukt, moet er gekeken worden of er ander passend werk is bij de eigen werkgever (2). Pas in derde instantie wordt er passend werk gezocht bij een andere werkgever (3). Veelal met inschakeling van een re-integratiebedrijf.

Aandachtspunten


Voorkom loondoorbetaling 3e ziektejaar

Laat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.