USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Contactmoment met werknemer

Om de ziekteperiode van maximaal 24 maanden WvP op de juiste wijze te volgen, zowel logistiek (de verplichte acties per tijdseenheid) als inhoudelijk (herstel- en re-integratiebevorderende acties), zijn er minimaal twee nodig. U en uw werknemer.

Voortgangsgesprekken met mijn werkgever

U bespreekt minstens eenmaal in de zes weken met uw werknemer hoe het gaat met de re-integratie. Deze gesprekken legt u vast in het Plan van aanpak. Zo weet u op tijd of de doelstellingen worden behaald. U en uw werknemer brengen ook de bedrijfsarts regelmatig op de hoogte van het verloop van de re-integratie. Verandert er iets in de gezondheid of in de privésituatie? Laat de werknemer de arboarts daarover inlichten.

Aandachtspunten

  • Zorg dat u als ‘regiehouder’ het WvP-proces op al haar aspecten volgt. 
  • Betrek uw werknemer bij de oplossingen die u voorstaat. 
  • Gebruik eenduidige uitleg, ook al is de boodschap confronterend.
  • Als er (nog) geen belastbaarheid is, laat de werknemer ‘op de koffie’ komen. Dit zal de terugkeer bevorderen en bevreemding van het werk (de werkplek) tegengaan.
  • Indien er belastbaarheid is maar nog geen 2e Spoortraject nodig, omdat wellicht terugkeer in het eigen werk mag worden verwacht, dan is de werknemer verplicht alle werkzaamheden die in billijkheid kunnen worden opgedragen te aanvaarden. Per slot van rekening betaalt u hem door. Daar mag en moet prestatie tegenover staan. Uitgangspunt is dat u als werkgever in goede tijden maar ook in slechte tijden, als de belastbaarheid het toelaat, aan uw werknemer moet kunnen verdienen!
  • Is uw werknemer het niet eens met de opgedragen werkzaamheden omdat hij dit werk niet in overeenstemming met de arboarts rapportages vindt kan hij een Deskundigen Oordeel bij het UWV aanvragen. Het UWV zal dan de arboartsgegevens met de eisen van de aangeboden functie met elkaar toetsen. Ook u kunt een dergelijke toets om andere redenen aanvragen. 

Bijlagen:

Voorkom loondoorbetaling 3e ziektejaar

Contact WVP-tracé Laat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

Contactmoment met werknemer

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.