USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Checklist ontslagverzoek bij UWV

Op het bij UWV digitaal ingediend verzoek om toestemming voor ontslag moet in ieder geval:

  • uw bedrijfsnaam en vestigingsadres en telefoonnummer vermeld staan; 
  • voorzien zijn van een datum; 
  • aangeven om welke beschikking u verzoekt; 
  • de ontslagreden(en) vermeld staat/staan en een toelichting hierop; 
  • voorzien zijn van de nodige documentatie. Denk aan schriftelijke instemming OR/PV als de reden van het ontslag bedrijfseconomisch is of het personeelsdossier (met name de re-integratieactiviteiten en het plan van aanpak) van de zieke werknemer.

Checklist belangrijke aandachtspunten

  • Bij een onvolledig verzoek deelt UWV u binnen twee werkdagen mee welke gegevens ontbreken. U krijgt dan acht dagen de tijd om de gegevens aan te vullen. Een termijnverlenging van enkele dagen is onder omstandigheden mogelijk. 
  • Een verzoek om toestemming voor ontslag is niet zinvol als er een opzegverbod geldt. U mag bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst niet opzeggen als uw werkneemster zwanger is, als een werknemer (kortstondig) ziek is of bijvoorbeeld lid is van de ondernemingsraad. UWV zal in geval van een opzegverbod geen toestemming voor ontslag geven, behalve als blijkt dat het opzegverbod op korte termijn niet langer van toepassing is. 
  • De verleende toestemming is vier weken geldig. Binnen die termijn moet u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer schriftelijk opzeggen.

Let op!

In de opzegbrief bent u vanaf 1 juli 2015 verplicht de reden van het ontslag te vermelden.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.