USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Bespreken WIA-aanvraag in 87e week

Wanneer de werknemer 88 weken (een jaar en negen maanden) ziek is, krijgt hij van het UWV een brief waarin staat hoe een WIA-beoordeling moet worden aangevraagd. Bij deze brief zit een checklist waarop staat welke formulieren met de aanvraag moet worden meegezonden. U als werkgever zorgt ervoor dat het re-integratiedossier op orde is, zodat bij de Poortwachtertoets het UWV daarover niet kan vallen.

Ook al is de aanvraag voor een keuring een individueel werknemersverzoek, u doet er verstandig aan dit goed te monitoren. Te laat geeft het UWV armslag om de loondoorbetaling na twee jaar door u te laten voortzetten. Daarbij komt dat de gemiddelde werknemer een dergelijk verzoek nooit eerder heeft gedaan.

Wat moet u doen?

Om een WIA-beoordeling aan te vragen, doorloopt de werknemer met u 3 stappen:

 1. de werknemer verzamelt de documenten die horen bij zijn re-integratie. Deze documenten samen vormen het persoonlijk re-integratieverslag;
 2. de werknemer vraagt de WIA-beoordeling online aan;
  Let op: voor de aanvraag heeft de werknemer een DigiD-inlogcode nodig. De werknemer vraagt die eerst aan als hij die nog niet heeft. Dit duurt namelijk enkele dagen;
 3. de werknemer stuurt de documenten op naar het UWV.

Van de werkgever:

 • Plan van aanpak
 • Bijstellingen plan van aanpak
 • Eerstejaarsevaluatie plan van aanpak
 • Eindevaluatie plan van aanpak

Van de arboarts:

 • Medische informatie
 • Probleemanalyse
 • Bijstellingen van de probleemanalyse
 • Actueel oordeel bij de probleemanalyse
  U als werkgever dient de Eindevaluatie Plan Van Aanpak WIA bij de aanvraagstukken te voegen.

Wanneer is de Poortwachtertoets?

Alvorens de aanvraag in behandeling wordt genomen zal het UWV (de Poortwachter) de Poortwachtertoets doen. Zij zullen eerst beoordelen of het proces naar behoren (WVP) is uitgevoerd. Is dat in orde bevonden, dan zal vervolgens inhoudelijk naar de re-integratie worden gekeken. Indien op één of beide aspecten onvoldoende wordt gescoord, neemt het UWV de WIA-keuring niet in behandeling en zal er een loonsanctie worden opgelegd. Deze kan maximaal 12 maanden duren!
- Zie ook de Werkwijzer Re-integratieverslag Poortwachtertoets 2011. Wordt de Poortwachtertoets doorstaan dan volgt de WIA-keuring en zal de uitkomst daarvan ingaan op de 1e dag na Einde Wachttijd (24 maanden ziek)

Aandachtspunten

 • Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA. Met dit formulier kunnen u en uw werknemer aangeven dat u nog wat langer het loon doorbetaalt. U kunt hiervoor kiezen als het ernaar
  uitziet dat de werknemer binnenkort weer kan werken. U heeft dan extra tijd om te werken aan de re-integratie. Of om een andere oplossing te zoeken binnen uw bedrijf of bij een andere werkgever. U kunt ook een verlenging aanvragen als u een loonsanctie verwacht en de tijd nodig heeft om de reparatie daarvan uit eigener beweging zelf op te pakken.
 • Beëindiging verlenging loondoorbetaling. Dit formulier is alleen online te versturen via www.uwv.nl (Werkgevers >> Formulieren). Met dit formulier geeft u aan dat u de verlengde loondoorbetaling wilt stopzetten. U heeft de verlengde loondoorbetaling aangevraagd zodat u extra tijd kreeg om te werken aan de re-integratie. Nu ziet het ernaar uit dat de werknemer toch niet meer volledig aan de slag komt. Daarom kan de werknemer nu een WIA-beoordeling aanvragen. Nadat dit formulier is opgestuurd, krijgt de werknemer hierover automatisch bericht.
 • Als uw werknemer de WIA-zaken liever niet via internet regelen, dan kunnen de formulieren telefonisch worden besteld. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (lokaal tarief). Als de werknemer belt, houdt dan het Burger Service Nummer bij de hand. Het UWV kan de werknemer dan sneller van dienst zijn.
 • Vergeet niet de Eindevaluatie Plan van aanpak WIA bij de aanvraagstukken te voegen. 
 • Nogmaals uitleg en antwoord op vragen over de wet WIA, over de bepaling mate van arbeidsongeschiktheid. Zie ook voorbeeld 'Berekening WGA of minder dan 35 procent arbeidsongeschikt'.
 • Voordelen gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer(s).

Bijlagen

  


Voorkom loondoorbetaling 3e ziektejaar

Contact WVP-tracéLaat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.