USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Ontslagregels na twee jaar ziekte

 Bij de beoordeling van de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat UWV onder meer na of werknemer en werkgever zich voldoende hebben ingespannen voor re-integratie. Dit is de Poortwachtertoets. Daarbij wordt ook bekeken of de werkgever beschikt over passende arbeid voor zijn werknemer. In feite of de werknemer passende arbeid is aangeboden. Hier kunnen een aantal conclusies mogelijk:

  1. Werkgever heeft ONVOLDOENDE gedaan
    Wanneer uit de Poortwachtertoets blijkt dat de werkgever zich onvoldoende voor de re-integratie van de werknemer heeft ingespannen, wordt de wettelijke verplichting om het loon tijdens ziekte door te betalen met maximaal een jaar verlengd. De periode van verplichte loondoorbetaling bij ziekte loopt gelijk op met de periode waarin het wettelijk opzegverbod tijdens ziekte geldt. Bij verlenging van de loondoorbetalingverplichting wordt de termijn voor het wettelijk opzegverbod bij ziekte dus ook verlengd.
  2. Werkgever heeft VOLDOENDE gedaan
    Wanneer UWV bij de Poortwachtertoets constateert dat de werkgever voldoende aan de re-integratie heeft gedaan, houdt de verplichting om het loon tijdens ziekte door te betalen na twee jaar op. Hiermee is ook het opzegverbod bij ziekte niet langer van toepassing.
  3. werknemer is volledig arbeidsongeschikt voor de overeengekomen werkzaamheden*
  4. werkgever en werknemer hebben voldoende re-integratie-inspanningen verricht, maar zonder resultaat*
  5. re-integratie van de werknemer in aangepaste of passende arbeid in het bedrijf binnen afzienbare termijn is niet mogelijk is (ook niet via scholing)*

*In het geval van conclusie 3, 4 of 5 kan de arbeidsrelatie met een ‘Aanvraag ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid’ (bij het UWV) worden verbroken.


Voorkom loondoorbetaling 3e ziektejaar

Contact WVP-tracéLaat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.