USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Situaties en opties in 24 maanden ziekte

Drie situaties, op ieder moment tijdens 24 maanden ziekte, vast te stellen:

Situatie 1

Situatie 2

Situatie 3*

- Volledig blijvend ongeschikt voor alle werk.
- Vaststelling arboarts.
- Vervroegde WIA-keuring tussen 13 en maximaal 68 weken.

- Geschikt eigen werk
- Vaststelling arboarts
- Tijdens of na 24 maanden,
maar binnen 30 maanden.

- Blijvend ongeschikt eigen werk, máár geschikt voor ander werk
- Vaststelling arboarts.

* In geval van situatie 3 'Ongeschikt eigen werk, maar geschikt voor ander werk' zijn er vier opties::

1. Passend werk bij eigen werkgever

 • Arbeidstherapeutisch werk (eigen of ander aangepast werk) 
 • Passend werk met loonwaarde. Verrekening met Ziektewetuitkering door eigen werkgever

2. Detachering bij andere werkgever

Tot en met de 24e maand van de WVP(dienstverband met eigen werkgever blijft bestaan.

 • Arbeidstherapeutisch werk (proefplaatsing): doorbetaling van het loon 
 • Passend werk met hogere loonwaarde dan het eigen loon: verrekening hiervan door eigen werkgever

3. Overstap naar andere werkgever

Binnen de WVP-termijn van 24 maanden, dus bestaand dienstverband slapend houden.

 • Passend werk bij andere werkgever. Meestal tijdelijk dienstverband! 
 • WIA-keuring doorzetten in verband methet mogelijk verkrijgen van het SFB-kenmerk (Structureel Functioneel Beperkt) indien de kans bestaat op een Loon Aanvullende Uitkering als de klasse 35-80% het resultaat is.
  N.B. Bij een plaatsing bij andere werkgever vóór de 25e maand kan de nieuwe werkgever, ondanks een SFB-kenmerk per 1e dag 25e maanden, géén aanspraak op de No Riskpolis doen. (Compensatie ziekengeld UWV, art 29b ZW, voor 5 jaar en premiekortingen WIA en WW voor drie jaar)

NOTE: daarom is DETACHEREN de enige mogelijkheid om na 24 maanden tot een duurzame plaatsing te komen!

4. Geen passend werk tijdens 24 maanden

 • (Nog) niet te belasten (geweest) 
 • Re-integratie intern/extern is (nog) niet gelukt 
 • UWV hanteert de norm dat een re-integratietraject minimaal één jaar moet beslaan.

Situaties en opties in 24 maanden ziekte

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.