USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Contactmoment met arboarts

Nadat de probleemanalyse met advies door de arboarts vóór de 6e week is geschreven wordt om de re-integratie te bevorderen een spreekuurcontact met de arboarts gehouden. De frequentie hiervan is zoveel als wenselijk, maar in ieder geval eenmaal per zes weken zoals de Wet verbetering Poortwachter voorschrijft.

Aandachtspunten

  • Een minimaal contract met de arbodienst geeft minimale begeleiding. 
  • Bij voorkeur niet slechts telefonisch, of de belastbaarheid is dusdanig laag of niet aanwezig dat een spreekuurbezoek niet mogelijk is. 
  • Gedurende de ziekteperiode kan de belastbaarheid afnemen of toenemen in uren per dag of per week. Een bijgesteld advies van de arboarts is dan de leidraad voor de werkgever en de werknemer om gezamenlijk een bijgesteld Plan van aanpak op te stellen en daar naar te handelen.
  • Beiden ondertekenen de eventuele verdere of gewijzigde stappen die de re-integratie bevorderen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
  • Het is zinvol de communicatie helder te houden. Confronterende gesprekken niet uit de weg te gaan. Doet u dat wel dan zal dat in een later stadium tot onduidelijkheid en niet zelden tot een (groter) conflict aanleiding geven.
  • Wat is passend werk?
  • Tijdelijk of vervangend werk of op basis van arbeidstherapie aan de slag houden, zonder uitzicht op een duurzaam karakter van deze werkzaamheden zult u onomwonden en zonder misinterpretatie van de werknemer in het Plan van aanpak moeten opnemen. Dit voorkomt dat, wanneer er geen sprake is van een permanente of duurzame passende functie, de werknemer zich hieraan niet gaat optrekken en bij eventuele tweede spoor-activiteiten de balans teveel op intern gaat leggen. 
  • Wat is arbeidstherapeutisch werk?

Bijlagen

 

Voorkom loondoorbetaling 3e ziektedag

Contact WVP-tracéLaat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

Contactmoment met arboarts

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.