USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek, is het matchen van de (voorgestelde) functies die momenteel en op de langere termijn, binnen uw organisatie respectievelijk op de huidige en toekomstige belastbaarheid aansluiten. Daarnaast, indien nodig, aangeven voor welke externe functie(s) betrokkene te belasten en met een traject naar te re-integreren is. Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd door de arbo arbeidsdeskundige. Primair eerste spoor, secundair tweede spoor.

Vertrekpunt

Aangezien vanuit de WVP primair intern een oplossingsrichting moet worden gezocht, is een vóórgesprek met een HRM functionaris of een leidinggevende een vereiste, waarna aansluitend een gesprek met betrokkene plaatsvindt. Soms afsluitend een driegesprek.

De basis van de (interne/externe) re-integratie ligt in het dossieronderzoek van met name de Functionele Mogelijkheden Lijst door de arboarts opgesteld en de functieomschrijvingen binnen uw organisatie, evenals het Plan van aanpak en bijstellingen. Mogelijk ook een al aangevraagde Deskundigen Oordeel van het UWV. Indien intern geen passende mogelijkheden worden gezien, zal externe re-integratie met voorbeelden van functies/richtingen worden besproken en voorgesteld. Hiervoor is van betrokkene het CV of iets dergelijks nodig.

Omschrijving aangeboden dienstverlening

Met inachtneming van de medische informatie (arboarts ), wordt deze belastbaarheid en de overschrijdingen daarvan in de eigen functie belicht (fysieke/psychische). Tevens wordt de belastbaarheid vergeleken de eisen van de interne functies en zo nodig externe.

Uiteraard wordt de (voor)opleiding, het arbeidsverleden en de affiniteiten van betrokkene in het onderzoek meegenomen (cv) Eventueel kan een voorstel tot (om)scholing worden gedaan.

Indien de oplossing intern ligt, wordt de organisatie van een passende functie besproken met betrekking tot bijvoorbeeld vermindering van de taaklast, herindeling deeltaken/uren, werkplekaanpassing en mogelijk de inzet van coaching on the job.

Note: Het UWV vindt een re-integratie geslaagd, als de werknemer aan het eind van de WVP-periode minimaal 65% van het oorspronkelijke salaris verdient in eigen aangepast of passend werk. Als het mogelijk is meer. Is dit niet te realiseren, dan is het 2e Spoor aan de orde.

Bij externe re-integratie, een trajectvoorstel en welke instrumenten daarvoor kunnen worden ingezet. Voorts wordt vooral voorlichting gegeven over de uitkeringsverwachtingen (WIA/WW), de arbeidsrechtelijke situatie en de WVP-verplichtingen.

Resultaat

Rapportage met advies. Het concept wordt in de regel door betrokkene ingezien en waar nodig van zijn/haar commentaar voorzien, alvorens het naar u als opdrachtgever wordt verzonden. (inzage en correctie).

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.