USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

dinsdag, 16 augustus 2016

Terug naar overzicht

Uitgelicht: de aanzegplicht

Sinds 1 januari 2015 bent u verplicht om de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel of niet wordt voortgezet. Hoe zat het ook alweer met de aanzegplicht en wat blijkt er inmiddels uit de jurisprudentie?

Schriftelijk

U dient de werknemer uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel of niet wordt voortgezet en onder welke voorwaarden. Het verdient de voorkeur om per aangetekende brief aan te zeggen. Het is ook toegestaan per e-mail aan te zeggen. Zorg er dan voor dat u een ontvangstbevestiging krijgt van de werknemer. Er is zelfs een uitspraak waarbij aanzegging per Whatsapp-bericht is toegestaan. Omdat de werknemer op het bericht had gereageerd kon de werkgever bewijzen dat het bericht was aangekomen.

Tijdig

Als deze zogeheten aanzegplicht niet (tijdig) of niet juist wordt nagekomen, eindigt het contract alsnog van rechtswege, maar u bent de werknemer een vergoeding verschuldigd. Wanneer bent u te laat?

Met een maand wordt een kalendermaand bedoeld. Eindigt de arbeidsovereenkomst op 10 april dan dient u in ieder geval op 10 maart op te zeggen.

De hoogte van de vergoeding is gelijk aan het loon over de tijd dat u heeft verzuimd om de aanzegging juist te doen. De vergoeding kan oplopen tot een maandsalaris bij volledig verzuim om melding te doen tot het einde van de arbeidsovereenkomst. In andere gevallen maakt de werknemer aanspraak op een vergoeding naar rato over deze maand. Bent u bijvoorbeeld tien dagen te laat met aanzeggen, dan bent u een schadevergoeding van 10/31 deel van het maandloon aan uw werknemer verschuldigd. Deze schadevergoeding bent u ook verschuldigd wanneer u het dienstverband wel voortzet.

Als de arbeidsduur en het loon niet vaststaan dan wordt voor de berekening van de vergoeding gekeken naar de gemiddelde arbeidsduur over de afgelopen twaalf maanden.

De werknemer kan deze vergoeding tot twee maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst opeisen. Betaalt u de vergoeding niet dan kan de werknemer dit binnen twee maanden voorleggen aan de rechter. Deze termijn is strikt. Zo heeft de rechter geoordeeld dat het verzoek van een werknemer dat één minuut te laat was ingediend niet ontvankelijk was.

Zegt u niet aan maar blijft de werknemer werkzaamheden verrichten, dan ontstaat er een nieuwe tijdelijke overeenkomst met dezelfde looptijd als de vorige arbeidsovereenkomst, met een maximum van een jaar. Ook gelden dan dezelfde arbeidsvoorwaarden. Is aan de voorwaarden van de ketenregeling voldaan? Dan ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Geen aanzegplicht

U heeft de aanzegplicht niet in de volgende gevallen:

• Het betreft een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld       (bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project of ter vervanging van een zieke werknemer);

• Het betreft een arbeidsovereenkomst, die is aangegaan voor minder dan zes maanden (dit geldt ook als de duur van het tweede of derde contract minder dan zes maanden betreft);

•Het betreft een uitzendovereenkomst, waarin een uitzendbeding op opgenomen.

bron: BW7

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.