USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Arbeidstherapeutisch werk

Kennisplatform arbeid en gezondheid STECR geeft in de werkwijzer een nieuwe omschrijving van het begrip arbeidstherapie. In de nieuwe definitie is arbeidstherapie een kortdurende activiteit als onderdeel van het re-integratietraject.

Arbeidstherapie

De nieuwe richtlijn is door de STECR (Platform re-integratie) opgesteld om duidelijkheid te verschaffen rond de definitie en het gebruik van het re-integratie-instrument arbeidstherapie. Doel van de arbeidstherapie moet zijn om de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte werknemer te bepalen om uiteindelijk te komen tot (uitbreiding) werkhervatting. Er wordt dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen arbeidstherapie en werkhervatting.

Het oorspronkelijke begrip ‘arbeidstherapie' dateert van voor de afschaffing van de Ziektewet. Momenteel wordt het gebruikt voor de aanduiding van allerlei vormen van re-integratie. Bijvoorbeeld voor trajecten om de drempel voor terugkeer naar werk te verlagen of voor trajecten om een zieke werknemer fysieke of psychische belastbaarheid op te laten bouwen. Hierdoor is het vaak niet duidelijk of er sprake is van werkhervatting of niet en of er arbeid naar loonwaarde wordt verricht.

Arbeidstherapie zou volgens de werkwijzer alleen ingezet moeten worden als volstrekt onduidelijk is wat een zieke werknemer qua werk aankan. In die gevallen kan de bedrijfsarts het instrument inzetten voor een periode van maximaal vier weken, uitsluitend voor het vaststellen van de belastbaarheid. Alleen met een duidelijke motivering kan hij adviseren de periode nog iets te verlengen. Maandenlang ‘werken op therapeutische basis' is dus niet de bedoeling en gaat het dus niet om arbeid naar loonwaarde.
Bij re-integratie van een zieke werknemer wordt regelmatig arbeidstherapie ingezet.

Wanneer wordt arbeidstherapie toegepast?

Arbeidstherapeutisch werk past u toe als u de belastbaarheid van uw werknemer in de praktijk wilt toetsen. Het werk moet aan de volgende (STECR) richtlijnen voldoen:

 1. De activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode worden
  uitgevoerd.
 2. De periode mag niet langer dan vier weken zijn. 
 3. De werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject. 
 4. Het moet een gecreëerde functie zijn dan wel een deeltaak
  (geen bestaande functie). 
 5. Er moet begeleiding aanwezig zijn. 
 6. De werknemer moet op elk moment weg kunnen gaan. 
 7. Het gaat om activiteiten zonder loonwaarde.

Een praktijkvoorbeeld

De werknemer is een winkelmedewerker met rugklachten. Haar taken zijn kassa- en magazijnwerk en artikelen vooraan in het schap zetten (spiegelen). Door haar rugklachten zijn spiegelen en magazijnwerk niet meer mogelijk, het kassawerk wel. In het kader van de Wet verbetering Poortwachter is zij op arbeidstherapeutische basis gaan re-integreren in dit werk. Na een half jaar staat ze nog altijd voor 100 procent ziek gemeld en uitbreiding in haar andere werkzaamheden is niet gelukt. Omdat deze werknemer al langer dan vier weken alleen kassa draait, praat je hier over “activiteiten met loonwaarde” (zie punt 7). Zij staat dus in haar recht om hier aanspraak op te maken en zou ze naar de rechter kunnen stappen. Om te onderzoeken of het einddoel “Terugkeer in eigen werk” haalbaar is zou een arbeidsdeskundig onderzoek door de arbodienst gedaan kunnen worden.

Het onderzoek

De werknemer is dus al een half jaar bezig met arbeidstherapeutisch werken en doet - ondanks pogingen om ook haar andere taken op te pakken - nog steeds alleen het kassawerk. Dit zou het moment zijn om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten doen met als doel om de mogelijkheden bij de eigen werkgever te onderzoeken - eerste spoor - dan wel bij een andere werkgever: tweede spoor. Dit onderzoek bestaat uit de volgende vraagstellingen:

 1. Is hervatting in eigen werk nog mogelijk, dan wel in aangepaste vorm? Zo nee...
 2. Is er ander geschikt werk beschikbaar bij de eigen werkgever? Zo nee...
 3. Is er ander geschikt werk bij een andere werkgever beschikbaar?

Conclusie

In deze casus heeft de werkgever té lang vastgehouden aan de doelstelling 'Terugkeer in eigen werk'. Komt dit tot een WIA-beoordeling, dan heeft UWV een goede reden om de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer als onvoldoende te beoordelen. Dit kan voor de werkgever leiden tot een loonsanctie.


Voorkom loondoorbetaling 3e ziektedag

Contact WVP-tracéLaat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

Arbeidstherapeutisch werk

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.