USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Algemene informatie vooraf

Waartoe bent u als werkgever verplicht? Preventie en een snelle, gerichte aanpak van het ziekteverzuim zijn nodig om te voorkomen dat mensen onnodig arbeidsongeschikt worden en in de WIA terechtkomen. Dit staat beschreven in een drietal wetten: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet verbetering poortwachter en de Wet verlenging loondoorbetaling bij ziekte. Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt blijft. Lukt dat niet binnen uw eigen bedrijf, dan bent u verplicht voldoende re-integratie-inspanningen te leveren om hem bij een andere werkgever te re-integreren.

Wijzigingen sociaal-wettelijk landschap

De sociale verzekeringswereld is de laatste jaren sterk veranderd. Voorbeelden zijn de privatisering van de Ziektewet, de invoering van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet WIA. Deze maatregelen hebben wij voor u op een rij gezet. Zie hier een overzicht van de belangrijkste maatregelen in de ziekte en arbeidsongeschiktheid.


Voorkom loondoorbetaling 3e ziektejaar

Kom in contactLaat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.