USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Nieuws

dinsdag, 05 april 2016

Ontslag zieke werknemer bij niet naleven verzuimreglement?

Mag een werknemer worden ontslagen als hij zich bij ziekte niet houdt aan het verzuimreglement? Volgens een uitspraak van rechtbank Amsterdam van 16 februari 2016 is er niet altijd sprake van verwijtbaar handelen als een werknemer niet alle verplichtingen opvolgt. Wel mag het salaris voor een bepaalde tijd worden ingehouden.
Meer informatie

dinsdag, 05 april 2016

UWV publiceert nieuwe uitvoeringsregels ontslag

Het besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 is in de Staatscourant gepubliceerd. Ook het besluit tot wijziging van uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen is in de Staatscourant opgenomen. De uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de uitvoeringsregels om bedrijfseconomische redenen vormen een nadere uitwerking van, en toelichting op, bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de Regeling UWV ontslagprocedure.
Meer informatie

dinsdag, 05 april 2016

Aanvragen verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding

U wilt als werkgever met een klein bedrijf een ontslagaanvraag voor een werknemer indienen vanwege uw slechte financiële situatie.
Meer informatie

dinsdag, 05 april 2016

Een zieke werknemer die niet meewerkt? Hoe te handelen

Uw werknemer meldt zich ziek. Hij weigert naar het spreekuur van de bedrijfsarts te gaan. Wat kunt u doen? En wat kunt u doen als de werknemer volgens de bedrijfsarts niet ziek is geweest? Of de bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer ziek is, maar de werknemer weigert vervolgens de afspraken en voorschriften omtrent ziekte na te leven. Welke stappen kunt u ondernemen? In dit artikel leest u hier meer over.
Meer informatie
annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.