USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

dinsdag, 03 mei 2016

Terug naar overzicht

Concurrentiebeding tijdelijk contract kan

Concurrentiebeding tijdelijk contract kan


Vanzelfsprekend wilt u niet dat werknemers bij een volgende werkgever gebruik gaat maken van opgedane kennis. Is een concurrentiebeding in een tijdelijk contract geldig?

Het mag!

In principe mag u een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst. Zo lang u zich maar aan de voorwaarden houdt, daarover later meer.

Let op met een tijdelijk contract

U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als u schriftelijk motiveert waarom dit beding noodzakelijk is en welke ‘zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen’ u daarvoor heeft. Zonder motivering is het beding nietig.

Welke voorwaarden?

De wet stelt de volgende voorwaarden aan het concurrentiebeding:
• schriftelijk. Het beding moet op papier staan. Meestal zal dat in de arbeidsovereenkomst zijn, maar een concurrentiebeding in de arbeidsvoorwaardenregeling is ook oké, zo lang de arbeidsovereenkomst daar maar naar verwijst;

• leeftijd. De werknemer moet meerderjarig zijn;

• zwaarwegend bedrijfsbelang. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt als extra eis dat u een zwaar belang moet hebben bij een concurrentiebeding. Zó zwaar dat daarvoor het belang van de werknemer om zelf te bepalen waar hij gaat werken, moet wijken.

U kunt geen beroep doen op het concurrentiebeding als het einde van de arbeidsovereenkomst aan u als werkgever te verwijten valt.

Als de werknemer eronderuit wil

Naar de rechter

De werknemer kan naar de rechter stappen om het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te laten vernietigen. Vindt de rechter dat de werknemer beperkt wordt door het beding, dan kan hij zelfs bepalen dat de werkgever zolang de beperking duurt een vergoeding moet betalen aan de werknemer. De rechter kan zélf bepalen óf hij een vergoeding toekent en hoe hoog die is. Daarvoor zijn geen formules. Dat is de ‘discretionaire’ bevoegdheid van de rechter.

Belangenafweging

Bij een geschil over een concurrentiebeding moet u een aantal zaken kunnen aantonen:
• uw belang bij het beding;

• dat uw belang geldt op het moment van in- en uitdiensttreding;

• dat uw belang groter is dan dat van de werknemer bij niet handhaven van het beding.


Bedrijfsbelang volgens de rechter

Zwaarwegend bedrijfsbelang

De wet kent geen voorbeelden van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Het komt dus aan op de beoordeling van de rechter. Uit verschillende uitspraken blijkt nu dat het niet meer voldoende is om een standaardformulering over de zwaarwegende bedrijfsbelangen op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Individueel

U moet per werknemer bekijken welke specifieke kennis of bedrijfsinformatie de werknemer tijdens zijn werkzaamheden op zal doen en waarom u onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent. Vervolgens moet u afwegen welke beperkingen qua werkzaamheden, duur en geografische afstand redelijk zijn. Neem uw overwegingen op in het concurrentiebeding. Zo onderbouwt u het beding en versterkt u de geldigheid.

Formuleer zo duidelijk mogelijk welke belangen u heeft om de specifieke werknemer, in zijn functie, een concurrentiebeding op te leggen en waarom de beperking qua werkzaamheden, duur en geografische strekking passend is.

Bron: Tips & Advies Personeel

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.