USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

dinsdag, 12 april 2016

Terug naar overzicht

Ziektedagen verrekenen met vakantiedagen

Ziektedagen verrekenen met vakantiedagen

U heeft te maken met een zieke werknemer. De werknemer heeft nog veel vakantiedagen openstaan. U wilt de ziektedagen gaan verrekenen met de openstaande vakantiedagen. Is dit mogelijk?

In het verleden is er een uitspraak geweest waarin gedefinieerd is welk doel vakantieverlof en ziekteverlof hebben. Het doel van vakantie met behoud van loon is om de werknemer de mogelijkheid te geven om uit te rusten en om een periode van vrije tijd en ontspanning te hebben. Ziekteverlof is bedoeld om te kunnen herstellen van een ziekte. De twee doelen zijn dus verschillend.


Vakantie tijdens ziekte

Het is mogelijk dat een werknemer tijdens ziekteverlof behoefte heeft aan rust, bijvoorbeeld om even niet bezig te hoeven zijn met de re-integratieverplichtingen. Dit is mogelijk. Als de werknemer zelf vraagt om tijdens ziekte vakantiedagen op te nemen, dan is er geen regeling waaruit blijkt dat u deze ziektedagen niet zou mogen verrekenen met vakantiedagen.

Als de werknemer ziek is, maar niet om vakantie verzoekt, dan mogen de bovenwettelijke vakantiedagen verrekend worden als de werknemer hier mee instemt, of als dit van tevoren schriftelijk is overeengekomen (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao).

Laat de instemming van de werknemer schriftelijk vastleggen. Stemt de werknemer niet in of er is vooraf niks schriftelijk overeengekomen? Dan is verrekening niet mogelijk.


Ziek tijdens vakantie

Hoe zit het nu als de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt? Mogen de ziektedagen dan wel verrekend worden met de vakantiedagen? Dat hangt er vanaf. Dit is alleen mogelijk als de werknemer hier mee instemt of als dit vooraf is overeengekomen in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst of cao.

Verrekening met instemming van de werknemer kan met alle verlofdagen van de werknemer. Let erop dat u de instemming schriftelijk vastlegt. Verrekening zoals vooraf overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst kan alleen met de bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn de vakantiedagen die de werknemer opbouwt boven de wettelijke vakantiedagen.

Kortom: u mag de werknemer nooit verplichten om vakantie op te nemen tijdens ziekte. Als de werknemer instemt dan is verrekening mogelijk. Afhankelijk van het geval kunnen alle verlofdagen of slechts de bovenwettelijke vakantiedagen verrekend worden. Als de werknemer zelf besluit vakantie op te nemen tijdens ziekte dan is dat mogelijk voor alle vakantiedagen.

Bron: BW7

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.